Thursday, August 18, 2022

Wife of Renato Reyes Jr. stands up against bashers: "Hindi siya kumikita sa rally"

Beng Rivera-Reyes, wife of Renato Reyes Jr., took it to Facebook to answer back to all of her husband’s online bashers.
Renato Reyes Jr. / Photo from Interaksyon

Renato Reyes Jr. is the Secretary-General of Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), and is always present during rallies.

Netizens on social media bashed Reyes for attending said rallies and called him “bayaran”.Rivera-Reyes mentioned on her post that her husband is not being paid to attend the rallies. She added that the lies that have spread is hurting her and her family.

She also went on to answer usual questions the bashers ask, including if Reyes is rich, how much he earns from rallying, and if the money earned is what he uses to feed his family.
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner

The wife clarifies that her husband does not go to rallies to be paid, but because it is in line with his job. She calls out that perhaps the concept is hard to understand because some people only think that if you are passionate about something is only because you are being paid.

She highlights that her husband is one of the people who does his genuine service without asking for anything in return. Having people who does these, she says, is something the Filipino people should be thankful for.
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner

Amidst the many hurtful words being said about her husband on Facebook, Rivera-Reyes says that the knowledge of the truth of their friends and family is enough for them to keep going.


Ending her post, she says that those who keep saying negative things are worse than a frog stuck in a well and only sees so little from the entrance of the well, only croaking based on seeing so little.

Read the full post below:

"I need to react, not because i give credence to these lies, but because nakakasakit na ang mga kasinungalingan na ito.

Mayaman ba si Renato Jr. Reyes? Magkano ang kinikita nya sa pag ra-rally? Ito ba ang ipinapakain nya sa asawa at anak nya?

Hindi sya mayaman, sapat na sapat lang ang kinikita KO na asawa nya para mabuhay kami ng simple. Bilang doktor sa isang pampublikong ospital, maliit ang kita. Pero sapat ito para hindi kami mabaon sa utang, at makakain ng tatlong beses isang araw. Ikinararangal ko na sinusuportahan ko ang asawa ko, walang kinikita sa gawain nya, pero marangal ang gawain nya at sapat na iyon. Ang adhikain nya ay adhikain ko din. 
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner
Renato Reyes Jr. / Photo credit to the owner

HINDI sya kumikita sa rally. Hindi pagkita ng pera ang dahilan kung bakit andyan sya sa larangan ng gawain na iyan. Mahirap siguro unawain ito ng iba na ang tingin sa pagiging marubdob sa gawain ay dahil may kapalit na pera. 

May mga taong walang hinihintay na kapalit sa serbisyo na ginagawa nila, at dapat tayong manalig na mayroong ganoong mga tao, dahil kung hindi, wala na kayong pag-asang natatanaw pa para sa bayan na ito.

Maraming masasakit na salita na nababasa ako dito sa facebook, pero ang tangan naming mag-asawa ay ang katotohanan na marami sa aming mga kaibigan at kasama ang nakakabatid din. Kayong mga walang pakundangan sa paglibak ay masahol pa sa palakang hindi makaahon sa balon na ang nakikita lang ay ang maliit na natatanaw sa butas ng balon. Kokak nang kokak base sa kitid ng natatanaw. At balang araw mabubulok na lamang sa balon, at ang alingasaw nyo ang magsasabi sa madla na may nilalang pala dun, kawawa naman.

Nakakatulog kami nang mahimbing sa gabi. Kayo?"


***
Source: Beng Rivera-Reyes | Facebook

No comments:

Post a Comment